Ofrenes forklaring i min sag fra Frøstrup, startede i Hanstholm


Der er nu 8 sager i Thy
2 sager nemlig Frøstrup og Snedsted sagen hvor man sigter dem der anmelder overgrebene
og forhindrer ofrene i at komme med i retten så ingen kan føre sandhedsbevis.
Så vi var alle sammen dømte inden vi kom ind i retten.
Min advokat Søren Fryd sagde at med alle de anmeldelser der ligger på
Bendt Jørgensen ville man normalt sigte ham i Danmark,men et er hvad man gør i Danmark
noget andet hvad man gør i Thy.
Så er der 6 sager mere men alt bevismaterialet fås ved at sende bud efter det på heijen5761@gmail.com 

I kan også skrive til mig på facebook https://www.facebook.com/heidi.svanborg.94/ 

eller se gruppen om sagerne her https://www.facebook.com/groups/1541708712770041 


De 3 ofres forklaringer i Frøstrup sagen
Bent Jørgensens gamle elev Maj-britt Bunch Bertelsen Aalborg skriver:
Kære Heidi!
Jeg er så ked af, jeg først nu ser din sag. Jeg kommer fra
Hanstholm, men bor nu i en anden landsdel.
Jeg var Bent Jørgensens elev på Hanstholm skole i 1983-1984. Han var min fotolærer. Jeg oplevede en enkelt gang, at han tog mig på numsen. Det var en kendt sag,at når lyset blev slukket (når billederne skulle fremkaldes), så skulle man som pige, ikke lade ham komme for tæt på for så blev han nærgående. Dvs : Jeg var ikke den eneste der oplevede dette!
Jeg fortalte mine forældre om tilfældet, men jeg ville ikke de skulle gøre noget ved det.
Jeg ved der er flere på Hanstholm Skole, der har oplevet det, og jeg håber de vil melde sig. Det er jo uhyggeligt, hvis manden har begået disse overgreb i over 20 år!!
Med venlig hilsen Maj-btitt Bunch Bertelsen
p.s Ejnar Frøkjær var min klasselærer , og jeg sender nu en mail til ham med samme indhold som denne
-----------------------------------------------------------
Denne besked er sendt fra Annette Carstensen Sjørring
Hej Desværre må jeg tilføje at Bent Jørgensen ikke har gramset eller
lagt op til det i 20 men 30 år.
Det var allerede et problem da jeg gik i skole sidst i 70erne.
Afgangsår 78. ville man ikke gramses på blev man straffet ved ikke at
få lektiehjælp, hvorimod dem der fandt sig i det eller slog det hen
var i modvind og fik al den hjælp der skulle til. Samtidig blev man nærmest
gjort dum og gemt hen i et hjørne og det var vi 2 der erfarede fordi vi
ikke ville finde os i det og 2 der var inde i "varmen" fordi de ikke turde sige fra.
Jeg kender også til andre eksempler fra bekendte men ved de er i gang med at skrive til dig.
Du fejler intet min pige.. vi er mange.. flere end du tror..
Med venlig hilsen Annette ..
-----------------------------------------------------------------
Denne besked er sendt fra Kirsten Frich Schultz (født Hansen) i Gedved
Jeg skriver til dig for at komme med endnu et udsagn i sagen vedrørende Bent Jørgensen
Jeg hedder Kirsten Frich Schultz og har gået på Hanstholm skole. Det har siden Bent startede på skolen været en offentlig hemmelighed at han gramsede på mange af pigerne i klassen. Nu ville jeg ikke skrive hvis det kun var sladder jeg havde hørt. Jeg kender mindst 2 konkrete eksempler på sexchikane. Prøver selvfølgeligt at få givet dem besked og håber meget de vil stå frem.
Jeg har skrevet til Ejnar Frøkjær og søgt at åbne hans øjne. Jeg kender ham såvel som lærer som fra politiske sammenhænge.
Heidi har jeg også send en mail, dejligt hun gør noget ved denne sag, ak at det kunne få lov at stå på i så mange år....måske skjult lidt at at Bent skifter arbejdsplads.
Håber jeg kan være en af mange der tør sige sandheden.
Men venlig hilsen Kirsten Frich schultz (født Hansen)

Her er en udtalelse fra en dreng der var Bendt Jørgensens elev på Hanstholm skole  

Bendt Jørgensen er et yderst ubehageligt monster.

Jeg gik selv til foto hos ham på Hanstholm skole, havde dog ikke personligt direkte dårlige oplevelser, men pigerne forsvandt rigtig nok.

Overgreb var så ikke alene forbeholdt pigerne og ikke kun af seksuel karakter. En lang række lærere På Hanstholm skole begik grove fysisk voldelige overgreb og direkte mobning. Min lille bror eksempelvis oplevede denne mobning fra netop Bendts side, hvilket gjorde at han forandrede sig helt enormt. Han var ellers glad for at gå i skole, men det forandrede sig totalt. Bendt kaldte simpelthen min bror og hans kammarat for bøsser og homoer og det foran resten af klassen.

Del siden