Henriks brev til mig inden landsretten

Henriks brev til mig inden landsretten!

Kære Heidi.

Som mester kan man nogle gange få hjælp fra en helt uventet kant. Jeg er blevet kontaktet af en god ven,der tidligere var politibetjent i Danmark og nu er han på vej videre i sit liv i England. Han har med stor interesse fulgt den meget usædvanlige sag og rådført sig med kompetente mennesker i vore netværk.

Da man ikke er helt ajour med den danske retspraksis, kan du ikke bruge dette til andet end information.

Følgende kommentarer er dog interessante i forbindelse med dit forløb som anklaget og dømt i en underet.

Principielt burde du ikke have været sigtet for bagvaskelse,da det er navngivne personer,der er stået frem og kommet med udtalelser om overgreb,der nok bør betegnes som pædofile i henhold til psykiatriens definitioner. Du har derfor ikke "bagvasket" nogle ved at fremføre de fremkomne udtalelser til de myndigheder, der ifølge straffeloven og den sociale lovgivning SKAL modtage anmeldelsen OG derefter undersøge den og herunder selvfølgelig afhøre de vidner der måtte have noget at sige til din fordel.

Såvidt det vides, så skulle Thisted politi omgående have undersøgt forholdene og afhørt de vidner, det måtte have lidt overlast eller er vidne til det samme. Såfremt disse vidner var blevet afhørt var sagen ikke nået til underretten. Havde du benyttet den sociale lovgivnings paragraf om brug af anonymitet per mail, brev eller telefon i den slags sager så var du aldrig blevet anklaget.

Man har også undret sig over politiets og retssystemets udtalelser om "for gamle vidner" og "for nye vidner".

Hvis en sag iht lovgivningen er for gammel til retlig forfølgelse er vidnerne det selvfølgelig også.

I både dansk og engelsk retspleje er udgangspunktet at advokaten - beskikket eller ikke - har ret til at føre de vidner og fremlægge de beviser ,der er nødvendige for at få sin klient frikendt.

Klienten er som udgangspunkt uskyldig indtil det modsatte er bevist og en advokat kan nok erindre sig "En advokat skal frygtløs forsvare sin klients interesser uden hensyn til ubehagelige følger for ham selv og andre (IRGA). Dette vil på godt dansk sige at man ikke skal lade sig affeje af en lokal myndighed til mulig skade for sin klient.

Hvad angår din tidligere advokat, så er hendes rådgivning så ejendommelig, at jeg må prøve at få en udtalelse fra en gammel veninde i statsadvokaturet.

Jeg kan ikke engang gisne om hvorfor der blev truffet afgørelse om mentalundersøgelse, Ifølge de psykiatere jeg samarbejder med , burde denne del af loven kun komme i betragtning hvis det var vold, mishandling, mord eller lignende eller hvis du var farlig kriminel. Psykiatrien og den tilknyttede lovgivning bruges mig bekendt ikke i sager om "bagvaskelse".

Den jyske måde at håndtere din sag på vækker undren og uden at trække paralleler til belgiske forhold og belgisk politiets håndtering af pædofile sager, så kan jeg ikke lade være med at bemærke at markante sager som eksempelvis Roum-sagen og Tønder-sagen er sager med mange involverede og foregår - i Jylland.

kærlig hilsen Henrik Skovmand

Del siden