Artikler fra Nordjyske om lærer situationen

4 til 5 dage efter Asgers film kom online ,kom disse 2 artikler i avisen. Vi tror nogen af disse lærere måske bliver fritstillet pga sagerne og det pres der er i dem. 1 lærer ude fra Snedsted skole skrev til mig om jeg vidste hvorfor han var fritstillet efter 20 år,men han ville ikke fortælle hvorfor så jeg ved ikke om han er en af dem der er blevet anmeldt for noget af nogle forældre.

 

 

21 lærerjobs i limbo: - Det ser sort ud

OP MOD 21 ANSATTE PÅ SKOLERNE I THISTED KOMMUNE SKAL FORFLYTTES INTERNT - FAGFORENING FRYGTER, AT STILLINGER BLIVER NEDLAGT

20 lærere på skolerne i Thisted Kommune kan se frem til at blive forflyttet - dem, der ikke findes plads til, skal muligvis afskediges. Fotoet her er fra Sjørring Skole, men det vides pt. ikke, om skolen er en af de skoler, der rammes af rokaden. Arkivfoto.

20 LÆRERE PÅ SKOLERNE I THISTED KOMMUNE KAN SE FREM TIL AT BLIVE FORFLYTTET - DEM, DER IKKE FINDES PLADS TIL, SKAL MULIGVIS AFSKEDIGES. FOTOET HER ER FRA SJØRRING SKOLE, MEN DET VIDES PT. IKKE, OM SKOLEN ER EN AF DE SKOLER, DER RAMMES AF ROKADEN. ARKIVFOTO.

THY:Cirka 20 lærere og pædagoger, der er ansat på skoler i Thisted Kommune, står til at blive forflyttet internt i kommunen.

Det er den største rokade af sin slags siden kommunesammenlægningen i 2007, fortæller Philip Lehn Brand, kredsformand for Thy-Mors Lærerkreds, der hører under fagforeningen Danmarks Lærerforening.

- Vi har en overtallighed af lærere i kommunen, især på grund af et faldende elevtal, og det er det, der slår hårdt igennem nu. Derfor kigger man på lærernes kompetencer og skolernes behov, og så udpeger man de lærere, som i citationstegn ”bedst kan undværes” i planlægningen af det kommende skoleår, forklarer Philip Lehn Brand.

En sådan omrokering af ressourcer er en øvelse, der finder sted hvert år, når der kommende skoleår skal planlægges.

- De bliver flyttet i det omfang, det er muligt at flytte dem. Som lærer er man ansat i skolevæsnet, med mødested på en bestemt adresse, og dermed kan man altså risikere, at man skal forflyttes til et sted, hvor der er undertallighed, som det hedder, siger Philip Lehn Brand.

Som regel er der tale om måske en håndfuld kolleger på tværs af alle skoler, der bliver forflyttet, men det antal er altså i år flerdoblet.

- Det er højst udsædvanligt, at det er så mange. Men som det ser ud i Thisted Kommune, er der et faldende elevtal, og det er på tværs af alle skoler i kommunen, at vi ser en overtallighed af lærere, siger Philip Lehn Brand og fortsætter:

- Det er fordelt over skoler i hele kommunen. Selv nogle af de store skoler, som normalt ikke har lærere i overskud, skal af med ansatte. Og det slår især igennem i vores specialafdeling, fordi der er en stor afgang af specialelever.

Håbet er, at Thy-Mors Lærerkreds og Thisted Kommune i fællesskab kan finde plads til så mange som muligt at de lærere, der står til at blive ”til overs”.

Men det kan være en svær kabale at få til at gå op:

- Vi forsøger at tage os af vores medlemmer i det omfang, de har brug for os, og så prøver vi i samarbejde med Thisted Kommune at finde nogle løsninger. Men jeg synes, det ser sort ud, med 21 stillinger i spil. Så kan jeg godt blive bekymret, siger Philip Lehn Brand og tilføjer:

- Det er et udtryk for, at behovet er faldende. Vi er bekymrede for, at vi ser ind i nogle år, hvor vi vil opleve et fortsat faldende elevtal i vores skolevæsen. Derfor kan jeg godt være bekymret for, at vi ser en regulær stillingsnedgang.

Hos Thisted Kommune bekræfter Lars Sloth, direktør for Børne- og Familieforvaltningen, at man har gang i en proces med omrokering af ansatte i skolevæsenet.

- Hvis man som skole vurderer, at man har brug for flere eller færre lærere fra skolestart 1. august, melder man det ind til forvaltningen, og så starter vi det, der hedder en forflyttelsesrunde, siger han og uddyber:

- Det handler om, at hver skole skal tilpasse sig til den økonomi, vi har meldt ud, og den økonomi hænger sammen med det antal elever, man forventer at modtage i det kommende skoleår.

_____________________________________________________________

10 af 15 skoler mister elever - og formentlig også en eller flere lærere

Faldende elevtal på de fleste af kommunens skoler er baggrunden for, at Thisted Kommune har varslet forflytning af et rekordhøjt antal lærere

Hannæs-Østerild Skole - her afdelingen i Frøstrup - er den af Thisted Kommunes 15 folkeskoler, som i år må skære mest i budgettet. Arkivfoto: Peter Mørk

Hannæs-Østerild Skole - her afdelingen i Frøstrup - er den af Thisted Kommunes 15 folkeskoler, som i år må skære mest i budgettet. Arkivfoto: Peter Mørk

THY:En massakre, udført af Thisted Kommunes forvaltning.

Omtrent sådan beskriver en - anonym - læser meldingen om, at et rekordstort antal lærere i kommunens skolevæsen, som beskrevet i Nordjyske onsdag, kan se frem til at skulle skifte arbejdssted i det kommende skoleår. Og for nogle af dem vil det formentlig ende med en fyreseddel.

Men den forestående forflytning af omkring 20 lærere er reelt blot konklusionen på indmeldinger fra de 15 folkeskoler i kommunen, understreger Lars Sloth, direktør for børne- og familieforvaltningen i Thisted Kommune.

11 af skolerne har udsigt til faldende elevtal i det kommende skoleår, og 10 skoler må budgettere med færre penge i 2022 end året før. Derfor er konklusionen mange steder, at man vil have en eller flere lærere "til overs".

- Men jeg er overrasket over, at antallet af forflytninger er blevet så højt. Og jeg tror desværre også, at det ender med, af vi må afskedige nogle. I så fald bliver det for første gang i rigtig mange år, siger Lars Sloth.

Det kan dog tælle på den positive side, at kommunen har udsigt til at skulle undervise et antal ukrainske flygtningebørn, og at der så bliver brug for flere lærere i modtageklasserne.

- Men det har vi ikke overblik over endnu, siger han.

Morsø har måske hjemtaget elever fra Østermølleafdelingen

Bortset fra denne ukendte faktor, så ser det samlede elevtal ud til at falde med lige godt 100 i det kommende skoleår - fra 4147 til 4044. Tallet omfatter også kommunens specialskoler, hvor der samlet set er udsigt til flere elever. Det største, og dyreste, af specialskoletilbuddene, Østermølleafdelingen under Rolighedsskolen, forudser dog en nedgang i elevtallet fra 59 til 54. Det har muligvis sammenhæng med, at Morsø Kommune har "hjemtaget" elever fra Østermølleafdelingen.

- Det kan jeg ikke svare præcist på, men det lyder ret sandsynligt, siger Lars Sloth.

Faldende elevtal koster

Hannæs-Østerild: Fra 243 til 227 elever, og minus 9,2 pct. på budgettet.

Vestervig: Fra 76 til 61 elever, minus 8,8 pct.

Tilsted: Fra 154 til 139 elever, minus 7,2 pct.

Tingstrup: Fra 508 til 463 elever, minus 7,0 pct.

Hanstholm: Fra 215 til 196 elever, minus 6,6 pct.

Østre: Fra 544 til 518 elever, minus 4,9 pct.

Bedsted: Fra 100 til 80 elever, minus 4,3 pct.

Snedsted: Fra 383 til 373 elever, minus 2,3 pct.

Koldby: Fra 110 til 108 elever, minus 1,0 pct.

Sjørring: Fra 407 til 395 elever, minus 1,0 pct.

Nors: Fra 146 til 145 elever, plus 1,6 pct. på budgettet.

Hurup: Fra 522 til 542 elever, plus 2,5 pct.

Rolighedsskolen: Fra 270 til 280 elever, plus 3,9 pct.

Campus 10: Fra 99 til 109 elever, plus 4,7 pct.

Sennels: Fra 122 til 133 elever, plus 7,4 pct. på budgettet.

VIS MERE icon

Budgetterne for de enkelte folkeskoler og antallet af lærere kan ikke nødvendigvis sammenlignes én til én. En skole kan for eksempel et år vælge at køre med en lidt højere normering, hvilket så udløser et underskud.

Dyr naturgas koster ikke lærere

Der er også andre forhold end medarbejderlønninger, som påvirker budgetterne. Men Lars Sloth afviser, at for eksempel højere varmeregninger betyder færre penge til lærelønninger.

Med de tårnhøje naturgaspriser er det lige nu blevet meget dyrt at opvarme skolerne i Sjørring og Koldby. Men disse udgifter påvirker ikke skolernes budget:

- Alle udgifter til driften af bygningerne afholdes af kommunen. Derfor koster det heller ikke ekstra for Vestervig Skole, at eleverne her har flere kvadratmeter end på andre skoler, understreger Lars Sloth.

Pædagoger kan ikke forflyttes

Pædagoger, f. eks. i SFO'erne, er modsat lærerne ansat på den enkelte skole og kan derfor ikke blive bedt om at skifte til et andet arbejdssted. Det er derimod tilfældet for pædagoger, der arbejder som børnehaveklasseledere, og som kan være med blandt de cirka 20 medarbejdere, der nu står for at skulle forflyttes.

Før kommunen har drøftet sagen med Thy-Mors Lærerkreds, ønsker Lars Sloth ikke at oplyse nærmere om, på hvilke skoler der er for mange og for få lærere.

Her kom så en uddybende artikel igen det kunne se ud som om de bliver bange og muger ud,men det er udelukkende en mistanke 

Del siden